Szkolenie w Kielcach

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się szkolenie dla przedstawicieli urzędów miast, gmin oraz ośrodków pomocy społecznej z województwa świętokrzyskiego. Były to pierwsze zajęcia w ramach rozpoczętego cyklu spotkań, który obejmuje wszystkie samorządy w Polsce.

Uczestnikom szkolenia został przedstawiony zakres stosowania opracowanego przez ekspertów Fundacji Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Podręcznika Metodycznego. Narzędzie to służy jednostkom samorządu terytorialnego do jednolitego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pogłębionej diagnozy i długofalowego planowania działań na poziomie lokalnym, pod kątem ich znaczenia społecznego.

Podczas spotkania, które odbyło się 9 marca, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowym schematem tworzenia SRPS. W trakcie warsztatów, mogli w praktyce przećwiczyć kluczowe elementy prac nad strategią.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją z przeprowadzonego szkolenia.